โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การสานก๋วยสลาก

          การตานก๋วยสลาก เป็นการทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งเป็นการสร้างกุศล ให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า ให้ได้เกิดในภพภูมิสวรรค์ และปรารถนาสูงสุดคือ พระนิพพาน ประเพณีตานก๋วยสลากนั้น เป็นการทำบุญ […]

ข้าวตอก เครื่องบูชาอย่างไทย

          ข้าวตอก หรือที่ภาษาบาลีว่า “ลาชา” หรือ “ลาช” (ลา-ชะ)เป็นเครื่องบูชาพระพุทธ ถือกันว่าเป็นของบริสุทธิ์ ด้วยคุณสมบัติที่เปรียบได้ กับคุณของพระพุทธเจ้าสามประการ คือ […]

การทำตุงไส้หมู

          ตุงไส้หมู มีลักษณะเป็นพวงประดิษฐ์ รูปร่างคล้ายจอมแหหรือปรางค์ ทาจากกระดาษสีหรือกระดาษแก้วสีต่างๆ อย่างน้อยแผ่นละสี มาวางซ้อนกันแล้วพับทแยงมุมหลาย ๆ ทบ ใช้กรรไกรตัดสลับกันเป็นลายฟันปลาจนถึงส่วนปลายสุด เมื่อคลี่ออกและจับหงายขึ้น […]

เครื่องสักการะล้านนา (เชิงเทียนล้านนา)

          ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์ยังไม่มีการรู้จักใช้ไฟรู้จักเพียงแต่ความมืดในเวลากลางคืน และความสว่างในเวลากลางวันต่อมาเริ่มรู้จักการใช้ไม้มาเสียดสีกันให้ได้ความร้อนแล้วเกิดเป็นเปลวไฟเกิดขึ้นและเริ่มใช้ไฟมาทำอาหาร ให้แสงสว่าง และป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีการใช้คบเพลิง เทียนไข เพื่อเป็นการให้แสง ส่องสว่างและเมื่อเราจุดเทียนเทียนจะลดลงเรื่อยและมีน้ำตาเทียนออกมาจึงทำให้เราได้คิดนำเอากระดาษมาพับเป็นเชิงเทียนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำตาเทียนหยดใส่มือทำให้เกิดแผลได้ บทสรุปโครงการ   […]