งานสลุงหลวง

 ททท.ร่วมกับจังหวัดลำปาง และเทศบาลนครลำปาง ชวนร่วมสืบสานประเพณีดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ในงาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง” ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 เม.ย. 2560 ณ บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร และบริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง 

ารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับจังหวัดลำปาง และเทศบาลนครลำปาง กำหนดจัดงาน“สลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง” ประจำปี 2560 ขึ้นใน ระหว่างวันที่ 9-13 เม.ย. 2560
       
       งาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง” ถือเป็นงานเทศกาลประเพณีใหญ่ประจำปีของจังหวัดลำปาง ที่ได้มีการจัดงานขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ประชาชนชาวลำปางร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลมหาสงกรานต์และร่วมสืบสานสร้างจิตสำนึกให้ชาวลำปางได้เกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณค่าในการธำรงเอกลักษณ์ประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาลำปาง อีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคีของชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง เผยแพร่อัตลักษณ์อันโดดเด่นให้ออกสู่แก่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง
       
       โดยงานดังกล่าว ในวันที่ 9-11 เมษายน 2560 จะจัดขึ้นที่สวนสาธารณะเขลางค์นคร และระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2560 จะจัดขึ้นบริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ ได้แก่
       
       -วันที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น.พบกับการประกวดตีกลองปู่จา 13 อำเภอ, เวลา 18.35 น. พิธีเปิดงานงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง 2560 ชมการแสดงกลองนานาชาติจากประเทศเกาหลี อินโดนีเซีย ไต้หวัน และศรีลังกา การแสดงตีกลองของนักแสดงไทย 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนครลำปาง
       
       -วันที่ 10 เมษายน เวลา 18.30 น. การแสดงดนตรีพื้นบ้านป้าดก๊อง มองเซิง รื่นเริงปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง , การแสดงตีกลองของนักแสดงต่างชาติ , การแสดงตีกลองของนักแสดงไทย 4 ภาค และการแสดงอื่นๆ 

สำหรับ“สลุง” เป็นภาษาพื้นเมืองของชาวล้านนา หมายถึง ภาชนะใส่น้ำซึ่งส่วนใหญ่ทำด้วยโลหะเงิน มีลักษณะเช่นเดียวกับขันน้ำ มีขนาดแตกต่างกันตามความต้องการในการนำไปใช้สอย หลวง หมายถึง ใหญ่
       
       “สลุงหลวง” หมายถึง ภาชนะใส่น้ำใบใหญ่ เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันเถลิงศกใหม่ของชาวล้านนา มีประเพณีสรงน้ำพระ ชาวบ้านนำขมิ้น ส้มป่อย น้ำอบ น้ำหอมใส่ใน ‘‘สลุง’’ ไปสรงน้ำพระที่วัด ถือเป็นการแสดงความเคารพบูชาในองค์พระที่ให้ความสุขสงบร่มเย็น
       
       ส่วนกลองบูชา หรือ ชาวบ้านล้านนาเรียก “กลองปู่จา” นั้นแต่เดิมใช้ตีเพื่อปลุกขวัญกำลังใจทหาร ก่อนที่จะออกรบกับศัตรูผู้รุกราน ต่อมาเมื่อสังคมสงบสุขกลองปู่จาจึงถูกนำมาใช้เป็นสื่ออาณัติสัญญาณบอกเหตุต่างๆ ในชุมชนหรือใช้ในพิธีศาสนา บอกกล่าวว่าวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันพระ หรือเพื่อ ตีเพื่อพุทธบูชา พระรัตนตรัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ และศิลปะของท้องถิ่นนั้นๆ
       
       ทั้งนี้ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานลำปาง (พื้นที่รับผิดชอบลำปาง,ลำพูน) โทร.0-5422-2214-15 เปิดทุกวัน เวลา 08.30 น.-16.30 น. 

        * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
       
       สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com