งานเมืองสะปาวจาวเวียงละกอน

          ลอย ลอยกระทง ลอยลอยกระทง กันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง เพลงที่คุ้นหู ที่เป็นสัญลักษณ์ในวันลอยกระทง ซึ่งในปีนี้งานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอนประจำปี 2559 (งานลอยกระทง) จังหวัดลำปาง ได้จัดกินกรรมลอยกระทง เพื่อสืบสานงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอนให้ยังคงอยู่คู่กับจังหวัดลำปาง วัฒนธรรมอันดีงามไว้

 

          ซึ่งในปีนี้เพื่อน ๆ สามารถร่วมชมประเพณีแห่สะเปาลอยน้ำ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ “ร่วมใจจุดเทียนถวายคารวาลัย” ณ ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย ริมสองฝั่งแม่น้ำวัง ร่วมทำบุญ “แสนดวง...แสนใจ ถวายโคมอาลัยเพื่อพ่อ” ณ ข่วงนคร สัมผัสบรรยากาศโคมล้านนา และเลือกซื้อสินค้าของดีนครลำปาง ณ ถนนบ้านเชียงราย โดย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง และนายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาล นครลำปาง ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วน การงาน เทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณารูปแบบจัดงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2559 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ดร.กิตติภูมิ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เทศบาลนครลำปาง จึงมีมติกำหนดจัดงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2559 โดยเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้ลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิง กิจกรรมรื่นเริง และกิจกรรมการประกวดบางประเภทลง และให้คงไว้ซึ่งกิจกรรมตามประเพณี

 

          ดร.กิตติภูมิ กล่าวว่า ในคืนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 คือ ประกวดสะเปาลอยน้ำตามประเพณี การแสดงจิตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ บนเวทีกลางแม่น้ำวัง และที่สำคัญคือ การร่วมใจกันประกอบพิธีจุดเทียนถวายคารวาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย ริมสองฝั่งแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง และในคืนวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2559 บริเวณข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมทำบุญ “แสนดวง...แสนใจ ถวายโคมอาลัยเพื่อพ่อ” สัมผัสบรรยากาศโคมล้านนา และบริเวณริมฝั่งแม่น้ำวังให้สวยงาม บริเวณถนนหน้าวัดเชียงราย มีการจัดจำหน่ายสินค้าของดีนครลำปาง (ในคืนวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559)

 

          จึงขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยว มาสัมผัสบรรยากาศ และกลิ่นไอทางวัฒนธรรมตามประเพณีอันดีงามของชาวลำปาง ด้วยการนำสะเปาลำน้อยมาลอยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำวัง ท่าน้ำวัดสิงห์ชัย และท่าน้ำต่างๆ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำวังตลอดสาย เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา และส่งเคราะห์ รับโชคตามความเชื่อ ของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ขอความร่วมมืองดใช้กระทงโฟม เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแม่น้ำวังเอาไว้ด้วย

          งานลอยกระทงในปีนี้หากใครได้มาแอ่วจังหวัดลำปาง เมืองรถม้าชื่อดังทางภาคเหนือ ก็จะได้สัมผัสกับเทศกาลลอยกระทงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนที่ใด ตั้งแต่ชื่อเทศกาลที่มีชื่อเรียกเฉพาะว่างาน “ล่องสะเปาจาวละกอน” ที่ชาวลำปางภาคภูมิใจกับเทศกาลที่ได้สืบทอดประเพณีลอยประทีปทางน้ำแบบโบราณของทางภาคเหนือไว้ได้เป็นอย่างดี 
       
          สมัยโบราณชาวลำปางจะเรียกการลอยประทีปทางน้ำว่า “ล่องสะเปา” ซึ่งความหมายของคำว่าสะเปาตามภาษาท้องถิ่นหรือภาษาพื้นเมืองหมายถึง “เรือสำเภา” โดยคำเรียกดังกล่าวนั้นได้เรียกตามเอกลักษณ์ของสะเปาที่ชาวบ้านได้จัดทำขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์และคติความเชื่อว่าการล่องสะเปาเป็นการทำทานแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 

          สะเปาที่นำมาล่องนี้ทำจากกาบกล้วย มะละกอ ไม้ไผ่ หรือกระดาษแก้วใส มาประดิษฐ์เป็นสะเปา ตกแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้ หรือใช้กระดาษสีตัดเป็นลวดลายต่างๆ ติดด้านข้างสะเปา และมีสิ่งของอื่นๆ ที่ใส่ลงไปในสะเปาด้วย เช่น ข้าวสุก กล้วย อ้อยควั่น น้ำตาล เกลือ ยาสูบ หมาก พลู ดอกไม้ ธูป เทียน และรูปสัตว์ต่างๆ เพราะเชื่อกันว่าผู้ล่วงลับที่เราอุทิศส่วนกุศลหรือทำทานไปให้ จะได้นำสิ่งของเหล่านั้นไปใช้ในอีกภพหนึ่ง
       
          สำหรับการจัดงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอนในปีนี้ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า หน่วยงานต่างๆ ได้กำหนดจัดงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2558 เปิดประตูสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย. 58 ณ บริเวณข่วงนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา และบริเวณริมฝั่งแม่น้ำวัง ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย จังหวัดลำปาง โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ วันที่ 24 พ.ย. 58 จะมีการประกวด “ธิดาสะเปาแก้ว สะเปาคำ” เพื่อค้นหาสาวงามที่จะมาร่วมขบวนล่องสะเปาจาวละกอน การแสดงดนตรีศิลปินล้านนา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกาจังหวัดลำปาง วันที่ 25 พ.ย. 58 ชมการประกวดสะเปาลอยน้ำจาก 13 อำเภอใน จ.ลำปาง ที่จะล่องกลางแม่น้ำวังหลังโรงพยาบาลแวนแซนวู๊ดถึงเขื่อนยาง และบนเวทีริมฝั่งแม่น้ำวังจะมีการแสดงนาฏศิลป์ชุด เปิดประตูสู่อาเซียน โดยมีนักแสดงร่วม 500 ชีวิต ที่จะมาสร้างสีสันและความบันเทิงให้นักท่องเที่ยว