โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีลอยกระทง

         ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามที่สืบทอดกับกันมานานของประเทศไทย มีจุดมุ่มหมายเพื่อขอขมาต่อแม่น้ำคงคาที่ใช้ประโยชน์ในการดื่ม ใช้กินและใช้อาบตลอดทั้งปี ประเพณีลอยกระทงถือเป็นราชประเพณีของไทยแต่สมัยโบราณกาล มีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย […]

ต้นเงิน ต้นทอง

          ดอกไม้ กระดาษ เป็น ดอก ดาวเรืองซึ่งเป็น ดอกไม้ มงคล ที่มีประดับไว้แล้วจะพบแต่ความรุ่งเรืองเสริมให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า มีเงินมีทอง ตามความเชื่อของคนสมัยก่อน […]

ต้นผึ้ง ต้นเทียน

          เครื่องสักการะล้านนาเครื่องหมายของการเคารพสูงสุดของชาวล้านนา เครื่องสักการะบูชาของชาวล้านนา ประกอบด้วย 5 อย่าง คือ หมากสุ่มหรือพุ่มหมากเบ็ง  พุ่มพลู พุ่มดอก ต้นผึ้ง […]

ขนมจ็อก…สืบทอดอาหารล้านนา

          ขนมจ๊อกเป็นขนมไหว้เจ้าอีกชนิดหนึ่ง ก็มีต้นกำเนิดมาจากการดัดแปลงขนมเข่ง โดยใช้แป้งข้าวเหนียวมากวน และใส่ไส้ถั่วบด ผสมกับเครื่องปรุง กลายเป็นไส้เค็ม จากนั้นห่อด้วยใบตองเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็ก ๆ คล้ายทรงเจดีย์ แล้วนำไปนึ่งจนสุก […]