สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “A New Era of IT Education”

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "A New Era of IT Education"
ในวันศุกร์ ที่ 23มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์ บุคลากรทางด้านการศึกษาและไอที ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "A New Era of IT Education" ในวันศุกร์ ที่ 23มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ท่านจะได้พบกับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท CompTIA U.S.A. มาให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในยุคใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน ICT ในระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ได้ Update ความรู้เกี่ยวกับใบรับรองมาตรฐานสากลด้าน ICT เสริมสร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT เพื่อโอกาสในการได้รับการจ้างงานที่ดีในด้าน ICT
นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล และ Gift Voucher มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล จากทีมงานอีกด้วย

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 21 มีนาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *