ร่วมงานกับ “ฟังใจ” Music Tech Startup เจ้าแรกของไทย! เปิดรับ Developers 8 ตำแหน่ง

คุณคิดอย่างไรกับ:

 • ที่ทำงานที่เต็มไปด้วยความรักเสียงดนตรี
 • ที่ทำงานที่หลังเลิกงานชวนไปดูคอนเสิร์ต ฟังเพลงดีๆ ด้วยกัน
 • ที่ทำงานที่เต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่เติบโตไปพร้อมกับองค์กร
 • ที่ทำงานที่ให้คุณแสดงศักยภาพและความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

หากอ่านทั้ง 4 ข้อแล้วรู้สึกว่านี่แหล่ะที่ทำงานในฝัน โอกาสที่จะทำมันให้เป็นจริงมาถึงแล้ว บริษัท ฟังใจ จำกัด กำลังตามหาเพื่อนมาร่วมทีมครั้งใหญ่กว่า 10 ตำแหน่งด้วยกัน!

 1. Product Team:iOS Developer / Front-end Developer / Back-end Developer / UI Designer / Product Manager (Scrum Master)
 2. Content Team: Video/Motion Designer
 3. Marketing Team: Senior Account Manager / Junior Account Executive

c5dc3383986c85822a5cce4346fd0ec8.jpg

Product Team:

ดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของฟังใจ ตั้งแต่กระบวนการ research, design และ production ไม่ว่าจะเป็น music streaming (web, mobile), fungjaizine, artist backend service และอื่นๆ โดยทุกตำแหน่งในทีมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
– มีความกระหาย และกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตัวเองอยู่เสมอ
– ไม่จำกัดอายุ เพศ และวุฒิการศึกษา แต่ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครโดยตรง
– ต้องมี Portfolio ตัวอย่างงานที่เกี่ยวข้อง

iOS Developer (2 ตำแหน่ง)

 • มีประสบการณ์เป็นอย่างดี ใน Objective-C และ Swift
 • มีความรู้และใช้งาน Version Control เช่น SVN, GIT
 • มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ RESTFul หรือ SOAP Web Services และสามารถใช้ งาน JSON และ XML ได้
 • มีความเข้าใจเรื่อง Interactive Application Development, Memory management, multi-threading เป็นอย่างดี
 • ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Design Pattern จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีความคุ้นเคยกับการใช้ AutoLayout หรือ Adaptive User Interfaces, การใช้ 3rd-party libraries ต่างๆ เช่น AFNetworking, Realm, RxSwift, FacebookSDK, Fabric, CocoaPods, Fastlane จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Front-end Developer (2 ตำแหน่ง)

 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกล้าแสดงออกความคิดเห็น
 • มีประสบการณ์เป็นอย่างดีในภาษาพื้นฐาน HTML / CSS / JavaScript
 • มีประสบการณ์กับ Angular / React และ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • เชี่ยวชาญด้าน Responsive สามารถจัดการกับ Mobile Browser ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ RESTFul หรือ SOAP Web Services และสามารถใช้ งาน JSON และ XML ได้
 • มีความรู้และใช้งาน Version control เช่น SVN, GIT
 • หากมีความเข้าใจ RxJS, Functional Programming, Progressive Web App จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Back-end Developer (3 ตำแหน่ง)

 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคุ้นเคยกับ Object-Oriented Programming เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจการทำงานในรูปแบบ Synchronous, Asynchronous Communication
 • ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Design Pattern จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Nodejs, Spring Boot, MEAN stack, Cassandra, Docker, AWS, NoSQL, หรือ Big Data จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคุ้นเคยกับ Jenkins, Ansible ในการทำ Continuous Deployment
 • มีความรู้และใช้งาน Version Control, GIT ได้เป็นอย่างดี
 • มีแนวคิดในการออกแบบโปรแกรม ด้วยวิธีการใช้ Test Driven
 • มีแนวคิดที่จะอยู่ร่วมกับ legacy code อย่างมีความสุข และพร้อมที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้น 🙂

Product Manager / Scrum Master (1 ตำแหน่ง)

 • มีประสบการณ์ในสายงาน Development มามากกว่า 3 ปี
 • มีความเข้าใจในศาสตร์ของ software development / design / marketing อย่างแตกฉาน
 • มีความรู้ด้าน User Study และ User Research
 • สามารถสร้างความสมดุลย์ระหว่าง work load และข้อจำกัดของทีมที่ต้องทำงานด้วยได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับลูกทีมและช่วยแก้ปัญหาเพื่อให้งานลุล่วงได้ในเวลาที่กำหนด
 • รักการบริหารจัดการคน
 • ใช้การตัดสินใจอ้างอิงจาก Data-driven
 • เข้าใจหลักการ Agile Development อย่างแตกฉาน

UI Designer (1 ตำแหน่ง)

 • เข้าใจศาสตร์ของ User Interface เป็นอย่างดี เข้าใจศัพท์อย่าง Design Pattern, Affordance, Responsive Design ราวกับท่อง ก-ข-ค
 • ใส่ใจความงามตั้งแต่พื้นผิวไปจนประสบการณ์ของผู้ใช้
 • มีเซนส์และทักษะที่ดีเยี่ยมด้าน Layout & Typography
 • มีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่างานออกแบบที่อยู่บนหน้าจอทำงานต่างจากสิ่งพิมพ์
 • มีความคิด-อ่านเป็นระบบระเบียบ สามรถอธิบายตรรกะ กระบวนการคิดของตัวเองได้เป็นอย่างดี
 • จำเป็นต้องมี portfolio ด้านการออกแบบ digital interface (สำคัญมาก)
 • หากเข้าใจ HTML, CSS และ/หรือใช้ Sketch และ Zeplin เป็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3ca20671deee17d359333fc10009891c.jpg

Content Team:

รับผิดชอบงานด้านการผลิต Content ไม่ว่าจะเป็นด้านภาพ ตัวหนังสือ วิดีโอ และเสียง โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้ใช้ประทับใจในเนื้อหาที่ตั้งใจผลิตออกมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นบน music streaming, facebook และ fungjaizine

Video/Motion Designer (1 ตำแหน่ง)

 • รักการคิดและทำงานด้าน time-based เป็นชีวิตจิตใจ ชอบงานทุกอย่างที่มีมิติของเวลามาเกี่ยวข้อง
 • สามารถคิด ผลิต และจบงานได้ด้วยตัวเอง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการคิด video content ได้อย่างแปลกใหม่ มีมุมมองการเล่าเรื่องเป็นของตัวเอง
 • มีความสามารถด้าน: การวาด storyboard, การถ่ายวิดีโอ, การตัดต่อภาพ, การตัดต่อเสียง, การทำ graphic compositing ทับลงไปบน video footage ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถใช้ software เหล่านี้ได้อย่างชำนาญ: Adobe Premiere (หรือ Final Cut ก็ได้) / Adobe After Effects / Adobe Illustrator / Adobe Photoshop
 • คิดเร็ว และทำเร็ว (งานส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาทำงาน 1 วัน – 1 สัปดาห์) ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • ไม่เก็บคำวิพากย์วิจารณ์ที่สร้างสรรค์ไปปะปนกับเรื่องส่วนตัว

6f2dcb163b8c5fe5d1acdf34307700fe.jpg

Marketing Team:

รับผิดชอบการสร้างสรรค์แคมเปญเพื่อร่วมงานกับศิลปิน ค่ายเพลง สื่อ และแบรนด์ต่างๆ เพื่อทำให้ฟังใจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในวงกว้าง

Senior Account Manager (1 ตำแหน่ง)

 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถนำทีมในการสื่อสาร ติดต่อ เจรจา และอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดระหว่างฟังใจและพันธมิตร
 • มีประสบการณ์ด้าน marketing / account executive / client service และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองเป็นเลิศ มีวาทะศิลป์ดีเยี่ยม และมีไหวพริบเป็นอย่างดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
 • มี work ethics ที่ดี ไม่เกี่ยงงานหนัก หรือการทำงานล่วงเวลา
 • เข้าใจธรรมชาติของการตลาดแบบ integrated marketing และสามารถคัดสรรแบรนด์เพื่อมาเป็นพันธมิตรกับฟังใจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
 • คิดสร้างสรรค์แคมเปญทางด้านการตลาดในรูปแบบที่น่าสนใจ ตรงกับแบรนด์ของฟังใจและแบรนด์ธันมิตร ให้ออกมาเป็น presentation ที่เล่าเรื่องได้อย่างโดนใจ กระชับ ตรงประเด็น พร้อมกับการติดต่อประสานงานเพื่อเข้าไปนำเสนอแคมเปญดังกล่าว
 • รักงานบริการ สามารถดูแลเอาใจใส่พันธมิตรที่ทำงานร่วมกับฟังใจ และเป็นคนกลางในการสื่อสารระหว่างองค์กรได้เป็นอย่างดี
 • อายุไม่เกิน 26 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และเพศ แต่ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติข้างต้น <ฝli>
 • ถ้ามีความสนใจหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงดนตรีไทย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Junior Account Executive (3 ตำแหน่ง)

 • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งด้านการพูด การนำเสนอ presentation และมีบุคลิกที่ดี
 • เข้าใจธรรมชาติของการตลาดแบบ digital และ/หรือด้าน event activation และสามารถคัดสรรแบรนด์เพื่อมาเป็นพันธมิตรกับฟังใจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
 • คิดสร้างสรรค์แคมเปญทางด้านการตลาดในรูปแบบที่น่าสนใจ ตรงกับแบรนด์ของฟังใจและแบรนด์ธันมิตร ให้ออกมาเป็น presentation ที่เล่าเรื่องได้อย่างโดนใจ กระชับ ตรงประเด็น พร้อมกับการติดต่อประสานงานเพื่อเข้าไปนำเสนอแคมเปญดังกล่าว
 • รักงานบริการ สามารถดูแลเอาใจใส่พันธมิตรที่ทำงานร่วมกับฟังใจ และเป็นคนกลางในการสื่อสารระหว่างองค์กรได้เป็นอย่างดี
 • อายุไม่เกิน 26 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และเพศ แต่ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติข้างต้น <ฝli>
 • ถ้ามีความสนใจหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงดนตรีไทย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

aecb2c964ce45fafc3f7b2d99f6c1c6b.jpg

รู้จักฟังใจมากขึ้น

ฟังใจคือชุมชนดนตรีรุ่นใหม่ที่เติบโตเร็วที่สุดชุมชนหนึ่งในประเทศไทย โดยเป็นที่ที่เชื่อมต่อให้ศิลปินและแฟนเพลงได้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านกิจกรรมหลากหลาย ทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์อย่างมิวสิคสตรีมมิ่ง นิตยสารดนตรีออนไลน์ คอนเสิร์ต และงานสัมมนาทางดนตรี

เทคโนโลยีทางดนตรียุคใหม่ ได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมดนตรีเป็นอย่างมาก มันได้ช่วยทำให้ศิลปินกับแฟนเพลงใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น แต่ก็ทำให้การช่องทางการสร้างรายได้แต่เดิมนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเช่นกัน ฟังใจมุ่งหมายที่จะสร้างเครื่องมือเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนคนดนตรี เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการเห็นศิลปินนักดนตรีนั้นได้กลายเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ในอนาคต

สถิติที่น่าสนใจ (Good to Know)

 • ฟังใจมียอดผู้เข้าใช้กว่า 100,000 คน เพจวิวกว่า 400,000 วิว และมีเพลงถูกเล่นในระบบมากกว่า 1,500,000 ครั้งต่อเดือน
 • ในปี 2016 เราจัดคอนเสิร์ตทั้งขนาดเล็กและใหญ่ไปกว่า 10 ครั้งโดยมีผู้เข้าชมงานเราทั้งหมดกว่า 10,000 คนตลอดปี
 • ฟังใจมีกลุ่มพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง Ookbee U ที่ประกอบไปด้วย UGC Startup Community อื่นๆ อันได้แก่ Ookbee Comics, ธัญวลัย, Storylog และ C-Channel ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมไปถึง Lensod (เล่นสด) platform จองวงดนตรีออนไลน์ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้

การทำงานในแบบของฟังใจ (Company Culture)

 • เราเชื่อในการให้อิสระทางความคิดและการทำงานกับทุกคนในทีม ทุกคนได้เป็นเจ้าของงานของตัวเองเต็มที่ เมื่อได้รับมอบหมายงาน จะไม่ได้มีการเดินมาคอยตรวจจู้จี้จุกจิก แต่คุณจะได้โอกาสในการคิดค้นวิธีการทำงานที่เหมาะและดีที่สุดด้วยตัวเอง แต่หากเจออุปสรรคหรือติดปัญหา ก็มีทีมพร้อมคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาอยู่เสมอ
 • ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาฝึกงาน พนักงานประจำ หรือระดับผู้บริหาร ทุกคนในทีมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม ทุกไอเดียมีค่าเท่ากันและหากผ่านคัดเลือกกันในทีมแล้วมีสิทธิ์ถูกนำไปใช้จริงเสมอ เราเชื่อในประชาธิปไตยทางดนตรี เช่นเดียวกับที่เราเชื่อในประชาธิปไตยในการทำงาน
 • เวลาเข้าทำงานของที่นี่มีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองกับระยะทางการเดินทางและ lifestyle ที่แตกต่างกันออกไปแต่ละคน ทุกคนเลือกเวลาเข้างานของตัวเองได้ระหว่าง 10.00 ถึง 12.00 จากนั้นนับเวลาทำงานไปอีก 8 ชั่วโมง
 • เรามีวัฒนธรรมการทำให้ทีมได้รู้จักกันมากกว่าแค่เพียงเพื่อนร่วมงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาแชร์ประสบการณ์ชีวิต หรือสิ่งที่สนใจอยู่ตอนนี้ทุกสัปดาห์ หรือการที่วันศุกร์เรามี Happy Hours ที่จะเลิกงานเร็วกว่าปรกติเพื่อให้ได้มีเวลาสังสรรค์กันมากขึ้น รวมไปถึงการไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ด้วยกัน (ดูคอนเสิร์ต เล่นกีฬา ดูหนัง กินเบียร์ ฯลฯ)
 • เราสนับสนุนให้ทีมมีการเรียนรู้ตลอดเวลา หากใครเจอ Workshop, Course, Training ที่น่าสนใจ ทางฟังใจยินดีให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเต็มที่
 • สวัสดิการอื่นๆ ได้แก่ประกันสังคมและประกันเอกชน วันหยุดประจำปีที่ให้บริหารจัดการเองได้
 • สถานที่ทำงานอยู่ในย่านอารีย์ สามารถเดินจาก BTS ได้อย่างสะดวกภายใน 5 นาที มีร้านอาหารเพียบพร้อมหลากหลายราคาและรูปแบบ
 • ออฟฟิศเป็น Home Office บรรยากาศทำงานเป็นกันเอง แต่งตัวเหมือนอยู่บ้านมาทำงานก็ได้นะ

วิธีสมัคร

หากอ่านมาจนถึงตรงนี้แล้วสนใจที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้เลยที่: https://fungjai.typeform.com/to/ZixEdv

พวกเรารอเจอทุกคนอยู่นะจ๊ะ : )

49dbbf3b247ae75e825c26eac3a3dd7b.jpg