Outlook for Mac ออกอัพเดต เพิ่มฟีเจอร์ตั้งเวลาส่งอีเมล, ตั้งค่าบัญชีใหม่ได้ง่ายขึ้น

Microsoft ได้ออกอัพเดต Outlook for Mac เวอร์ชันใหม่ โดยมีฟีเจอร์ที่สำคัญหลายอย่าง ดังนี้

  • Send Later ให้ผู้ใช้ตั้งเวลาส่งอีเมลได้อัตโนมัติ คือเมื่อผู้ใช้เขียนอีเมลเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม drop-down ข้าง Send และเลือก Send Later จากนั้นกำหนดวันและเวลาที่ต้องการให้ส่ง อีเมลจะถูกบันทึกลงโฟลเดอร์แบบร่างก่อน จากนั้นเมื่อถึงเวลา อีเมลจะถูกส่งโดยอัตโนมัติ (ไม่จำเป็นต้องเปิดคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม Outlook ขึ้นมา)
  • read and delivery receipt แจ้งเตือนเมื่อผู้รับได้รับอีเมล และเปิดอ่านอีเมล
  • เทมเพลตสำหรับเขียนอีเมล ผู้ใช้สามารถสร้างเทมเพลตสำหรับการเขียนอีเมลไว้ในอนาคตได้ทันที โดยเว้นเฉพาะส่วนที่ต้องเติมไว้ และเมื่อต้องการเขียนอีเมลใหม่เพียงแค่นำเทมเพลตมาเติมข้อความเข้าไป จะช่วยประหยัดเวลาในการเขียนอีเมลได้มาก
  • บันทึกอีเว้นท์และงานที่ต้องทำจากอีเมลลงปฏิทินได้ทันที เพียงลากวางเท่านั้น
  • ปรับปรุงระบบการตั้งค่าบัญชีใหม่ จากเดิมค่าที่ผู้ใช้จำเป็นต้องตั้งเองอย่างเช่น Office 365 หรือ Exchange, IMAP หรือ POP เปลี่ยนเป็นสามารถใส่แค่ที่อยู่อีเมลและ Outlook จะตรวจสอบให้ และถ้าเกิดผู้ใช้มีการลงชื่อเข้าใช้บนแอพ Office อื่น ๆ ก่อนเปิดใช้ Outlook เป็นครั้งแรก เมื่อเปิดใช้ Outlook แล้วระบบจะถามว่าต้องการเพิ่มบัญชีเข้ามาโดยอัตโนมัติหรือไม่

ฟีเจอร์ Send Later จะเปิดให้ผู้ใช้ Office Insider Fast ได้เริ่มใช้งานในเวอร์ชัน 15.36 ส่วนผู้ใช้ Office 365 ทั่วไปจะเปิดให้ใช้ในเดือนกรกฎาคม ส่วนฟีเจอร์อื่นสามารถใช้งานได้แล้ววันนี้

ที่มา – Office

No Description

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *