สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “A New Era of IT Education”

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “A New Era of IT Education” […]

โครงการพิเศษ “More Powerful with New MOS 2016”

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ส่งอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพิเศษ “More Powerful with New MOS […]

ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation)

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมงานสัมมนา “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร […]