สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาดูงานสหกิจศึกษา ณ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกับทางศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำทีมโดย ผศ.ดร.วิยดา เหลมตระกูล ศึกษาดูงานบริษัทฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัดมหาชน และบริษัทZODIAC AEROSPACE […]

Certificate : CompTIA IT Fundamentals

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ กับผลการสอบ Certificate : CompTIA IT Fundamentals   […]

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “A New Era of IT Education”

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “A New Era of IT Education” […]